O BookZ.cz

BookZ.cz (www.bookz.cz) je pomoc všem,  kdo se zajímají o e-elektronické knihy. Nabízí teoretické i praktické články týkající se e-elektronických knih – od naprostých základů až po návody (jak knihy číst,  kde je získávat, na čem je číst, jak e-knihy vytvářet).

BookZ.cz je trochu reakcí na konec projektu Gutenberg.cz, ve kterém se původně podobný informační servis a užitečné rady také měly vyskytovat – část z původně plánovaných článků pro Gutenberg.cz se tak stala i základem pro spuštění BooKZ.cz. A je v plánu tyto články a návody udržovat aktuální a doplňovat je.

BOOKZ.CZ screenshot

Když jsem v lednu 2010 začal pronikat do problematiky e-knih na českém trhu, znamenalo to zahrnutí řady doposud nepoužívaných informačních zdrojů do sledování. Nepřestal jsem je sledovat ani poté, co bylo rozhodnuto o ukončení Gutenberg.cz. Důsledek je, že pro BookZ.cz má k dispozici  dostatek materiálů, které stojí za zprostředkování. V tomto ohledu bude BookZ.cz fungovat jako něco na způsob e-zinu či blogu. A snad bude prospěšnou službou.

REKLAMA

POOH.CZ, JustIT.cz, FeedIT.cz i BookZ.cz reklamu zprostředkovává Best Online Media s.r.o. –  www.online-media.cz/ – kontaktní informace najdete zde.

(c) Daniel Dočekal, daniel(z)pooh.cz